Đường sắt Việt Nam có 188 đoàn đi nước ngoài trong 3 năm

Đường sắt Việt Nam có 188 đoàn đi nước ngoài trong 3 năm

09/09/2020

Đường sắt Việt Nam có 188 đoàn đi nước ngoài trong 3 năm

Hoạt động kinh doanh trì trệ, kém hiệu quả, tuy nhiên trong 3 năm (2010-2013) ngành đường sắt Việt Nam tổ chức 188 đoàn đi nước ngoài.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN).

Kết luận này chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm của ĐSVN liên quan đến dự án đầu tư, phê duyệt giá, góp vốn kinh doanh ngoài ngành, hoạt động kinh doanh trì trệ, kém hiệu quả…

Từ năm 2010 tới tháng 12/2013, ĐSVN đã tổ chức 188 đoàn đi nước ngoài với tổng số tiền lên đến gần 14 tỷ đồng, trong đó có 23 đoàn đi nước ngoài không có văn bản mời hay hợp đồng học tập với đối tác (tổng số tiền gần 2 tỷ đồng). Kiểm tra hồ sơ 5 đoàn đi nước ngoài (năm 2012 và 2013), cả 5 đoàn đi đều hợp đồng đi qua các công ty du lịch trong nước (theo tours), với nội dung đi nước ngoài tham quan, học tập, tổng số tiền thanh toán trên 1,7 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cho rằng các khoản chi phí đi học tập nước ngoài của ĐSVN nêu trên là sai quy định của Bộ Tài chính, sai chế độ tài chính về quản lý chi phí.

Chia sẻ bài viết


0908 487 397
challenges-icon chat-active-icon